Aroma blazinice

Aroma blazinice

Aroma blazinice

Naj vam večer po napornem in stresnem dnevu prinese v dušo vsaj malo miline. Vaše telo vam bo hvaležno, če si boste vzeli trenutek zase in se sprostili z naravnimi pomirjajočimi zelišči.

Melisa, sivka in materina dušica kot polnilo blazinic, blagodejno in pomirjajoče delujejo na vaš organizem.

Zelišča so skrbno ročno nabrana in naravno posušena.

Izdelki so ročno delo in imajo DUO certifikat SLO rokodelstva: 7120-05/11

Namenjena: z aromo zelišč za mirnejši spanec ali počitek, melisa, sivka in materina dušica blagodejno…
Polnjeni z meliso, sivko in materino dušico, ki blagodejno in pomirjajoče delujejo na naš organizem,…

Kmetija Hudobnik se nahaja na Breznici nad Prevaljami na poti proti Strojni. S pogledom na dva Koroška bisera, Peco in Uršljo goro.


  • 031 24 80 75
  • tatjana@obcuteknarave.si

Kontaktni obrazec


Certifikati

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti:  Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (podukrep 6.3 ) .

Cilj:  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost,  izboljšanje konkurenčnosti, povečanje produktivnosti, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, izboljšanje ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Pričakovani rezultati: Z izvedenimi razvojnimi cilji (vzpostavitev dopolnilne dejavnosti, nakup mehanizacije, nakup IKT, menjava gum v hlevu  ) se bo ohranila kmetijska dejavnost na kmetiji.