Dosežki in priznanja

2011 in 2013 - V  projekta DUO Kunsthandwerk, ki se je izvajal v okviru Operativnega programa Slovenija--Avstrija 2007–2013,  NATEČAJ ZA IZBOR IZVIRNIH ROKODELSKIH IZDELKOV/SPOMINKOV ZA ČEZMEJNO OBMOČJE KOROŠKE REGIJE (SI) IN AVSTRIJSKE KOROŠKE (AT)

2011 - Za območje Koroške regije sem razpisne kriterije izpolnila z izdelki:
Blazinica s senenim drobirjem, blazinica medvedek z ovsom in okrasna blazina z ovsenimi plevami

2013 - Za območje Koroške regije sem razpisne kriterije izpolnila z izdelki:
Pirin valj, zeliščni mošnjiček

http://www.duo-kunsthandwerk.eu/koroska_sl/detail/27

PRIMERI USPEŠNEGA TRŽENJA

Izvirni prijemi za boljši iztržek pridelkov in izdelkov

Akcijo sta sooblikovala kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in časopisno – založniška družba Kmečki glas. Namen akcije je bil izbrati kmetije, ki na izviren, dovršen in uspešen način neposredno tržijo kmetijske pridelke in izdelke ter storitve na kmetiji. V tem okviru so se ocenjevale tako urejenost kmetije kot tudi raznolikost  prodajnih poti in ne nazadnje prepoznavnost v prostoru.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je razglasila najboljše izmed kmetij, ki so sodelovale v izboru Akcije s kmetije za Vas na sejmu AGRA v Gornji Radgoni.

2011 - natečaj S kmetije za vas ( KGZ Slovenije in Kmečki glas) - priznanje za sodelovanje 24.9.2011

2015 - natečaj s kmetije za vas ( KGZ Slovenije in Kmečki glas) - srebrno priznanje 25.9.2015

Razpisana sta bila prvi in drugi vseslovenski natečaj Hrana za zdravje in delovna mesta, ki sta ga razpisala takratna Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič in ekipa Požen’ Evropo.

2013 - I. Natečaj HRANA ZA ZDRAVJE IN DELOVNA MESTA Požen Evropo  - sodelovanje.

2014 - II. Natečaj HRANA ZA ZDRAVJE IN DELOVNA MESTA Požen Evropo - med petimi zmagovalci v kategoriji Podjetniška zgodba, ki imajo dobro podjetniško idejo in je še niso uresničili.

Na kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije je prišla zanimiva ponudba iz Münchna. Nemška časopisna hiša Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt je želela Slovenske vrtove predstaviti tudi nemškim bralcem. Ena izmed štirih obiskanih kmetij, je bila tudi naša Kmetija Hudobnik in Čebelarko sadjarski učni center na Fari. Tako nas je obiskala reporterka Sophijo Gottschaller in uredila zelo lep in članek tudi o naši dejavnosti.

Avgust 2016 - osvojeno 2. mesto z izdelkom DOMAČE NARAVNO MILO IZ POHORSKIH ZELI na Javnem natečaju za izbiro najboljših spominkov turistične destinacije Maribor - Pohorje 2016

September 2016 - osvojeno 1. mesto s spominkom ˝ZELI˝ KRALJA MATJAŽA na javnem natečaju na izbor najboljših turističnih spominkov občine Črna na Koroškem v letu 2016

November 2016 osvojeno 3. mesto za najboljši turistični simbol (spominek) občine Mislinja z darilnim paketom ˝ZOISOVI DAROVI NARAVE˝, ki so vsebovali, Kovačevo žganje, Oglarjevo žogico in tesarjevo milo.

November 2016 – pridobljena NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA ZELIŠČARKE, na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

Kmetija Hudobnik se nahaja na Breznici nad Prevaljami na poti proti Strojni. S pogledom na dva Koroška bisera, Peco in Uršljo goro.


  • 031 24 80 75
  • tatjana@obcuteknarave.si

Kontaktni obrazec


Certifikati

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti:  Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (podukrep 6.3 ) .

Cilj:  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost,  izboljšanje konkurenčnosti, povečanje produktivnosti, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, izboljšanje ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Pričakovani rezultati: Z izvedenimi razvojnimi cilji (vzpostavitev dopolnilne dejavnosti, nakup mehanizacije, nakup IKT, menjava gum v hlevu  ) se bo ohranila kmetijska dejavnost na kmetiji.