Kako nas najdete

Kmetija se nahaja na desni strani iz Prevalj proti Strojni.

Naslov: Breznica 8, 2391 Prevalje

Oglejte si pot na Google Maps

  1. Ko se pripeljete v Prevalje, za drugim krožiščem po glavni cesti skozi dolino zavijete prvi odcep desno.
  2. Po enosmerni nadaljujete skozi naselje Prisoje, pod viaduktom nadaljujete 5 km po asfaltirani cesti proti Strojni.
  3. Pred razpotju (konec asfalta) za Strojno in Šentanel zavijete desno.
  4. Sledite napisu Kmetija Hudobnik (makadam cesta 500m).

 

Kmetija Hudobnik se nahaja na Breznici nad Prevaljami na poti proti Strojni. S pogledom na dva Koroška bisera, Peco in Uršljo goro.


  • 031 24 80 75
  • tatjana@obcuteknarave.si

Kontaktni obrazec


Certifikati

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti:  Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (podukrep 6.3 ) .

Cilj:  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost,  izboljšanje konkurenčnosti, povečanje produktivnosti, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, izboljšanje ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Pričakovani rezultati: Z izvedenimi razvojnimi cilji (vzpostavitev dopolnilne dejavnosti, nakup mehanizacije, nakup IKT, menjava gum v hlevu  ) se bo ohranila kmetijska dejavnost na kmetiji.