Natečaj Požen' Evropo 2013 in 2014

Razpisana sta bila prvi in drugi vseslovenski natečaj Hrana za zdravje in delovna mesta, ki sta ga razpisala takratna Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič in ekipa Požen’ Evropo.

2013 - I. Natečaj HRANA ZA ZDRAVJE IN DELOVNA MESTA Požen Evropo  - sodelovanje.

2014 - II. Natečaj HRANA ZA ZDRAVJE IN DELOVNA MESTA Požen Evropo - med petimi zmagovalci v kategoriji Podjetniška zgodba, ki imajo dobro podjetniško idejo in je še niso uresničili.

Kmetija Hudobnik se nahaja na Breznici nad Prevaljami na poti proti Strojni. S pogledom na dva Koroška bisera, Peco in Uršljo goro.


  • 031 24 80 75
  • tatjana@obcuteknarave.si

Kontaktni obrazec


Certifikati

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti:  Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (podukrep 6.3 ) .

Cilj:  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost,  izboljšanje konkurenčnosti, povečanje produktivnosti, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, izboljšanje ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Pričakovani rezultati: Z izvedenimi razvojnimi cilji (vzpostavitev dopolnilne dejavnosti, nakup mehanizacije, nakup IKT, menjava gum v hlevu  ) se bo ohranila kmetijska dejavnost na kmetiji.