Natečaj - S kmetije za Vas

PRIMERI USPEŠNEGA TRŽENJA

Izvirni prijemi za boljši iztržek pridelkov in izdelkov

Akcijo sta sooblikovala kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in časopisno – založniška družba Kmečki glas. Namen akcije je bil izbrati kmetije, ki na izviren, dovršen in uspešen način neposredno tržijo kmetijske pridelke in izdelke ter storitve na kmetiji. V tem okviru so se ocenjevale tako urejenost kmetije kot tudi raznolikost  prodajnih poti in ne nazadnje prepoznavnost v prostoru.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je razglasila najboljše izmed kmetij, ki so sodelovale v izboru Akcije s kmetije za Vas na sejmu AGRA v Gornji Radgoni.

2011 - natečaj S kmetije za vas ( KGZ Slovenije in Kmečki glas) - priznanje za sodelovanje 24.9.2011

2015 - natečaj s kmetije za vas ( KGZ Slovenije in Kmečki glas) - srebrno priznanje 25.9.2015

Kmetija Hudobnik se nahaja na Breznici nad Prevaljami na poti proti Strojni. S pogledom na dva Koroška bisera, Peco in Uršljo goro.


  • 031 24 80 75
  • tatjana@obcuteknarave.si

Kontaktni obrazec


Certifikati

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti:  Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (podukrep 6.3 ) .

Cilj:  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost,  izboljšanje konkurenčnosti, povečanje produktivnosti, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, izboljšanje ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Pričakovani rezultati: Z izvedenimi razvojnimi cilji (vzpostavitev dopolnilne dejavnosti, nakup mehanizacije, nakup IKT, menjava gum v hlevu  ) se bo ohranila kmetijska dejavnost na kmetiji.